Search results

 1. J

  Evolution skin Dutch

  Ik heb een nieuwe 2.0.0 versie released met daarin een actualisatie ronde van DirectAdmin. Kun je hiermee de verbeteringen in een pull request aanbieden? https://github.com/JCID/directadmin-evolution-skin-dutch-translation/releases/tag/v2.0.0
 2. J

  Evolution skin Dutch

  Zou je deze aanvullingen kunnen aanleveren d.m.v. een Github merge request?
 3. J

  Evolution skin Dutch

  Ik heb de installatie stappen toegevoegd aan de README https://github.com/JCID/directadmin-evolution-skin-dutch-translation
 4. J

  Evolution skin Dutch

  Naar mijn weten wel, in de tussentijd heeft @mamorunl nog een aantal kleine wijzigingen/verbeteringen doorgevoerd. Mocht jijzelf nog een aantal niet vertaalde vertalingen vinden, dan help ik je graag op weg hoe we hier één bronbestand van kunnen (be)houden...
 5. J

  Different PHP Cli interpretations by Custom Build commands

  Hi! The two commands below give two different installed CLI versions. ./build php n ./build update_versions The PHP settings in options.conf #PHP Settings php1_release=7.2 php1_mode=php-fpm php2_release=7.0 php2_mode=mod_php Outcomes with ./build php n # php -v PHP 7.2.3 (cli)...
 6. J

  Different PHP Cli interpretations by Custom Build commands

  Hi! The two commands below give two different installed CLI versions. ./build php n ./build update_versions The PHP settings in options.conf #PHP Settings php1_release=7.2 php1_mode=php-fpm php2_release=7.0 php2_mode=mod_php Outcomes with ./build php n # php -v PHP 7.2.3 (cli)...
 7. J

  Error installing default php.ini

  When trying to create the default php.ini with CustomBuild 2.0 I get the following error. # ./build php-ini File already exists: php-5.5.6.tar.gz MD5 Checksum on php-5.5.6.tar.gz passed. Found /usr/local/directadmin/custombuild/php-5.5.6.tar.gz Extracting ... ./build: line 4198: cd...
Top